100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

DLA NIEPODLEGŁEJ

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek – te słowa Cypriana Kamila Norwida stały się mottem działań w naszej szkole związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gazetki ścienne, seanse filmowe przybliżające ducha tamtych czasów, wystawa „95 lat Szkoły Podstawowej w Komorowie” oraz tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowi Janowskiemu stanowiły wstęp do głównego wydarzenia, jakim był uroczysty apel 9 listopada 2018 r.

Pośród pięknej dekoracji, której trzon stanowił „pociąg Niepodległości” wykonany przez uczniów kl. 0-VIII pod kierunkiem pani Anny Kasperskiej, odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego” w pełnej wersji i rozpoczęła się część oficjalna. Po przemówieniach dyrekcji oraz zaproszonych gości wręczono wybranym dzieciom z kl. VI-VIII książkę „Sto Lat Niepodległej”, zawierającą ich prace pisemne i plastyczne poświęcone ważnym postaciom z terenu naszej Gminy, jak też dotyczące prawidłowego posługiwania się językiem polskim. Aż przyszedł czas na koncert słowno-muzyczny. Była to niesamowita podróż przez ostatnie 100 lat naszych dziejów. Począwszy od pieśni legionowych, przez czasy II wojny światowej, a skończywszy na piosence „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka. Zwieńczeniem całości stało się wspólne zdjęcie zebranych osób z balonami białymi i czerwonymi.

Niewątpliwie ta lekcja historii pozostanie długo w pamięci dzieci. Im zaś samym należą się podziękowania za przybycie w odpowiednich strojach oraz za odpowiednie zachowanie podczas apelu. Zachowali się, jak na młodych patriotów przystało.


 

Ewa Głowala

Daniel Wolborski

Autor zdjęć - Sebastian Głodkiewicz

 

100 lat radości z niepodległości

100 lat radości z niepodległości

Obchody 100 rocznicy niepodległości zaczęliśmy od udekorowania pracami uczniów naszych klas i korytarzy w budynku nr 1.

8 listopada 2018r. odbył się uroczysty apel dla klas 0 – III, który przygotowały dzieci z kl. IIc i IIIb z wychowawczyniami. Pani wicedyrektor Edyta Pająk w imieniu swoim i Pani dyr Małgorzaty Głodowskiej przywitała wszystkich zebranych, w tym rodziców i nauczycieli emerytów, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość.

Apel miał formę lekcji, podczas której przypomnieliśmy sobie jak Polska odzyskała niepodległość, a następnie zastaliśmy zabrani w podróż po naszym kraju. Z biegiem Wisły zwiedziliśmy różne miasta, podziwialiśmy piękno naszej Ojczyzny oraz przypomnieliśmy sobie nasze tańce ludowe.

Dorota Grzywaczewska wych. kl.II c Anna Kacprzak wych. kl. III b

 

Podziękowania dla Gustawa Olędzkiego z kl. IIIC i Aleksandry Madejskiej z kl. IIIA Gimnazjum – podopiecznych Fundacji Okiem Kamery za wykonanie pięknych zdjęć oraz Wiktora Jędrycha z kl. VI B za pomoc techniczną w nagłośnieniu uroczystości.

Tablica pamiątkowa - Aleksander Janowski

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uprzątnięto teren wokół kamienia upamiętniającego miejsce pochówku Aleksandra Ludwika Janowskiego (geografa, podróżnika, współtwórcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego) oraz postawiono tablicę pamiątkową. W imieniu Zespołu ds. Promocji serdecznie dziękuję harcerzom z Komorowa, pod wodzą Piotra Radkiewicza, za pomoc w posprzątaniu terenu, a także panu Lechowi Skupińskiemu za zrobienie ramy do tablicy pamiątkowej.
 
Daniel Wolborski
Koordynator
Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej

95 lat Szkoły Podstawowej

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na parterze budynku nr 4 została przygotowana wystawa z okazji 95. rocznicy powstania szkoły podstawowej w Komorowie. W imieniu Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej chciałbym serdecznie podziękować pani Renacie Sobczak-Maciocha za zebranie i opracowanie materiałów oraz przygotowanie wspomnianej wystawy.
 
Daniel Wolborski
Koordynator
Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej

Program obchodów

Program obchodów

1. Uporządkowanie terenu wokół kamienia Aleksandra Janowskiego

- nasadzenie nowych roślin

- przygotowanie tablicy informacyjnej

2. Wystawa z okazji 95 lat Szkoły Podstawowej

- miejsce wystawy to gabloty z pucharami na parterze budynku nr 4

3. Seanse filmowe

* „Polak mały” dla klas 0-I (w salach lekcyjnych)

* „Z albumu Dziadka” (15 min.) dla klas II-V (kl. II-III w salach lekcyjnych, kl. IV-V w nowej sali rekreacyjnej w budynku nr 4 na 4 godzinie lekcyjnej we wtorek 6 listopada)

* „Po latach niewoli wstaje Polska 1914-1918” (51 min.) dla klas VI-VIII (ten przedział klasowy ma seanse w starej sali rekreacyjnej: kl. VI na 6 godzinie lekcyjnej we wtorek 6 listopada; kl. VII na 3 godzinie lekcyjnej we środę 7 listopada; kl. VIII na 2 godzinie lekcyjnej we środę 7 listopada)

4. Apele

- kl. 0-III 8 listopada (czwartek): 1 i 2 lekcja próby, 3 lekcja apel (strój galowy)

- kl. IV-VIII 9 listopada (piątek): 1 i 2 lekcja próby, 3 i 4 lekcja koncert (strój galowy lub strój z epoki)

+ powitanie (lista gości)

+ wprowadzenie sztandaru szkoły

+ hymn państwowy

+ przemówienia (wójt, pani dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców i ewentualne osoby spośród gości)

+ wyprowadzenie sztandaru

+ „Szkoła Młodych Patriotów” (Sylwia Dyrek)

+ „Sto lat Niepodległej” (Daniel Wolborski, Ewa Głowala)

+ koncert słowno-muzyczny (Ewa Głowala)

+ zakończenie

  • podziękowanie uczniów

  • wspólne zdjęcie

 

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej