Plan lekcji

W klasach 0 - III Szkoły Podstawowej w Komorowie - w roku szkolnym 2020/2021

Odział przedszkolny 0a 0b    
Klasa I Klasa 1A Klasa 1B Klasa 1C Klasa 1D
Klasa II Klasa 2A Klasa 2B Klasa 2C  
Klasa III Klasa 3A Klasa 3B Klasa 3C Klasa 3D

W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w Komorowie - w roku szkolnym 2020/2021