Podręczniki

W klasach 0 - III Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2020/2021

 

Odział przedszkolny

0

Klasa I

Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

Klasa II

Klasa 2A, 2B, 2C

Klasa III

Klasa 3A, 3B, 3C, 3D

 

W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2020/2021

Klasa IV                                                            

   Klasa 4A, 4B, 4C, 4D

Klasa V

   Klasa 5A, 5B

Klasa VI

   Klasa 6A, 6B, 6C, 6D

Klasa VII

   Klasa 7A, 7B, 7C, 7D

Klasa VIII

   Klasa 8A, 8B, 8C

Informacja o sposobie zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2020/2021

Oddział przedszkolny: podręczniki i ćwiczenia zostaną zamówione przez wychowawców klasy 0A i 0B. Wszystkie podręczniki i ćwiczenia finansują rodzice.

Klasy 1 - 3: uczniowie otrzymają nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły -  refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręczników do muzyki,  religii oraz ćwiczeń do informatyki w kl. 1, 2 i 3, które będą sfinansowane i indywidualnie zakupione przez rodziców).

Klasy 4 - 8: uczniowie otrzymają nieodpłatnie podręczniki przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły - refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręcznika do religii). Podręczniki do religii w kl. 4 – 8 zostaną sfinansowane i zakupione indywidualnie przez rodziców. Ćwiczenia do religii w klasach 4 i 5 zostaną sfinansowane i zakupione indywidualnie przez rodziców. W klasach 6 nie będzie osobnych ćwiczeń do religii. W klasach 7 i 8 ćwiczenia zostaną zamówione przez katechetów i będą sfinansowane przez rodziców.

DYREKCJA