Podręczniki z MEN kl. I - III Szkoły Podstawowej

 

Procedury postępowania w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręczników zakupionych z dotacji celowej MEN 

w Szkole Podstawowej w Komorowie.

 

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic ma obowiązek odkupić dany podręcznik z wyjątkiem podręczników do edukacji wczesnoszkolnej do klasy 2 i 3.

W tym przypadku rodzic dokonuje wpłaty na rachunek Szkoły Podstawowej w Komorowie

76 8004 0002 2007 0015 9955 0001

w wysokości:

4,21 zł – za każdą z dziewięciu części podręcznika do klasy 2 „Nasza szkoła”;

2.35 zł – za każdą z dziesięciu części podręcznika do klasy 3 „Nasza szkoła”.

W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik....” podając imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer części, której zwrot dotyczy. Kopię potwierdzenia przelewu należy złożyć w bibliotece Szkoły Podstawowej.

 

Dyrekcja