PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie