Rekrutacja 2022/2023

Przyjęci klasa I

Przyjęci klasa O

Lista uczniów zakwalifikowanych kl. 1

Lista uczniów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Lista niezakwalifikowanych nkl. 1

Lista niezakwalifikowanych nkl. 0

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ogłasza 
od 1 do 31 marca 2022r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2022/2023

 

Do klasy I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2015 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Komorowie zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rekrutacja będzie pierwszy raz prowadzona w formie elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami i instrukcją w zakładce Rekrutacja.

Informujemy, że istnieje wciąż możliwość wzięcia udziału w rekrutacji w formie papierowej, a zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami można pobrać w zakładce Rekrutacja lub wydrukowane otrzymać w placówce. Po wypełnieniu należy je dostarczyć do placówki.

W zakładce Rekrutacja zostały zamieszczone wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów.

 

Edyta Pająk

Dyrektor ZSO

 

Pliki do pobrania:

 1. informacja o rekrutacji elektronicznej 
 2. infografika 
 3. Zarządzenie Wójta G.M. - terminy rekrutacji 
 4. Zgłoszenie do klasy I - wersja papierowa 
 5. Wniosek rekrutacyjny do klasy I dołączane do wersji papierowej wniosku  pdf  doc
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dołączane do wersji papierowej wniosku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie ogłasza od 1 marca do 31 marca 2022r. rekrutację do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w im. Marii Dąbrowskiej Komorowie na rok szkolny 2022/2023.

 

Po raz pierwszy rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje oraz instrukcja znajdują się w Rekrutacja.

Informujemy, ze nadal możliwe jest też wzięcie udziału w rekrutacji w formie papierowej. Wniosek oraz wymagane oświadczenia można pobrać na stronie internetowej lub otrzymać w sekretariacie szkoły i wypełnione dostarczyć do placówki.

Rekrutacja obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice.

Dzieci 6­–letnie (urodzone w 2016 r.) będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Komorowie.

W zakładce Rekrutacja zostały zamieszczone wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów.

 

Edyta Pająk

Dyrektor ZSO w Komorowie

 

 

Pliki do pobrania:

 1. informacja o rekrutacji elektronicznej - link 
 2. infografika - link 
 3. Zarządzenie Wójta - terminy rekrutacji
 4. Uchwała RG 239 - link 
 5. Uchwała RG 390 - link 
 6. Wniosek rekrutacyjny papierowy pdf   doc
 7. Oświadczenia rodziców dołączane do wersji papierowej wniosku 
 8. Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania wersja papierowej wniosku

 

Rekrutacja 2021/2022

Aktualne listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2021/22

Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2021/22

Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza

od dnia 1 marca do 26 marca 2020 r.

rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Komorowie na rok szkolny 2021/2022

 

Dzieci 6-letnie (2015 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dzieci 6-letnich (2015 r.) składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. 1)

Rodzice dzieci 5-letnich, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego w SP zgłaszają chęć kontynuowania nauki przez dziecko w oddziale przedszkolnym (zał. 2) lub składają zgłoszenie do klasy I (zał.3)

Dzieci 7-letnie (2014 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do klasy I w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dziecka są zobowiązani do złożenia zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły w obowiązującym terminie tj. do 26 marca 2021 r. (zał. 3)

W przypadku, kiedy dziecko nie widnieje na liście z Urzędu Gminy jako dziecko z obwodu, rodzice winni udokumentować, że wraz z synem/córką zamieszkują w obwodzie szkoły.

 

Małgorzata Głodowska

Dyrektor ZSO

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zał. 1) doc    pdf

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (zał. 2)

4. Zgłoszenie do klasy I SP (zał. 3)  doc    pdf

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  doc    pdf

6. Oświadczenia rodziców rekr. przedszkola  doc   pdf

7. Oświadczeni o miejscu zamieszkania   doc    pdf

8. Terminy rekrutacji - zarządzenie Wójta Gminy Michałowice.

9. Uchwały Rady Gminy w sprawie określania kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja 2020/2021

AKTUALNY WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas I - zmiany warunków rekrutacji, w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem

Dyrektor ZSO w Kmorowie informuje, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii koronawirusarodzice chcąc złożyć wnioski rekrutacyjne do szkoły lub przedszkola,  mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły podstawowej: sp|komorow.edu.pl| target="_blank"|sp|komorow.edu.pl

 2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do placówki jest wystawione pudełko, do którego można włożyć dokumenty rekrutacyjne zamknięte w kopercie i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie: 22 758 06 37
i mailowo: sp|komorow.edu.pl| target="_blank"|sp|komorow.edu.pl

W przypadku niemożności otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, prosimy rodziców o składanie stosownych oświadczeń, a w późniejszym terminie dostarczenie dokumentu z zakładu pracy.

 

Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza
od dnia 2 marca do 27 marca 2020 r.
rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Komorowie na rok szkolny 2020/2021

Dzieci 6-letnie (2014 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dzieci 6-letnich (2014 r.) składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. 1)

Rodzice dzieci 5-letnich, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego w SP zgłaszają chęć kontynuowania nauki przez dziecko w oddziale przedszkolnym (zał. 2) lub składają zgłoszenie do klasy I (zał.3)

Dzieci 7-letnie (2013 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do klasy I w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dziecka są zobowiązani do złożenia zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły w obowiązującym terminie tj. do 27 marca 2020 r. (zał. 3)

W przypadku, kiedy dziecko nie widnieje na liście z Urzędu Gminy jako dziecko z obwodu, rodzice winni udokumentować, że wraz z synem/córką zamieszkują w obwodzie szkoły.

Małgorzata Głodowska
Dyrektor ZSO

Pliki do pobrania:​

1. Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zał. 1)

2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (zał. 2)

3. Zgłoszenie do klasy I SP (zał. 3)

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej wersja doc lub wersja pdf

4. Terminy rekrutacji - zarządzenie Wójta Gminy Michałowice

5. Uchwały Rady Gminy w sprawie określania kryteriów rekrutacji.

Czytaj dokument

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW

ODWOŁANY!  

DZIEŃ  OTWARTYCH  DRZWI DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW

 

 

 

 

Zapisy do klasy I / do oddz. przedszk.

Zapisy w sekretariacie SP Komorów

2-27 marca 2020 r. w godz. 9.00-15.00

kontakt 22 758 06 37 w 631 Iwona Klepczarek

 

Zapisy obowiązują dzieci z rejonu urodzone:

2013 r. - do klasy I

2014 r. - do klasy I / do oddz. przedszk. w szkole lub w przedszkolu

 

Dnia 17 kwietnia zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do „O” i I

Czytaj dokument