Kalendarium
25.05

Egzamin Ósmoklasisty 25 - 27 maja 2021 r.

01.06

Zebrania klasowe 0-3 (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

02.06

Zebrania klasowe 4-8 (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

Aktualności

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czytaj całość

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Łączymy szacunek dla tradycji z bieżącą działalnością i patrzeniem w przyszłość.

Dla nas liczy się wczoraj, dziś i jutro, zgodnie ze słowami Henryka Sienkiewicza: Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości.