BIP

Kalendarium
2020-06-04

Zebrania klasowe 0-3 (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

2020-06-05

Zebrania klasowe 4-8 (powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych)

2020-06-08

Egzamin maturalny 08 - 10 czerwca 2020 - Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Aktualności

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czytaj całość

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Łączymy szacunek dla tradycji z bieżącą działalnością i patrzeniem w przyszłość.

Dla nas liczy się wczoraj, dziś i jutro, zgodnie ze słowami Henryka Sienkiewicza: Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości.