Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej przed i po lekcjach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych oraz tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie kl. 0-IV, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dojeżdżający autobusem szkolnym, nieuczęszczający na religię lub z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienie im opieki.