Ogłoszenia

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

Praca świetlicy szkolnej w czasie majówki

Praca świetlicy szkolnej w czasie majówki

Praca świetlicy szkolnej w wolnych dniach

Praca świetlicy szkolnej w wolnych dniach

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej w roku szk. 2021/2022

W dniach 10.05.2021– 02.06.2021 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Rodzice chcący zgłosić swoje dziecko mogą pobrać druk ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica/ważne dokumenty)

https://www.zso.komorow.pl/szkola-podstawowa/swietlica/wazne-dokumenty

i dostarczyć go w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do głównego budynku szkoły jest wystawione pudełko, do którego można włożyć dokumenty zamknięte w kopertę. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły prosimy o zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

Wspieramy Dom Samotnej Matki

W dniach 4.12 – 14.12.2018r. zbieramy artykuły, które zostaną przekazane do Domu Samotnej Matki w Brwinowie. Pomóż nam nauczyć się jak zostać wolontariuszem i przynieś chociaż jedną rzecz do świetlicy szkolnej. Najbardziej potrzebne rzeczy: środki czystości, środki higieniczne i pielęgnacyjne dla dzieci, art. spożywcze (o długim terminie przydatności do spożycia), ubrania, artykuły dziecięce itp.

Dziękujemy

Dzieci ze świetlicy

Konkurs plastyczny „Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”

Zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu kartki świątecznej.

Wymagania:

  • Format pracy max A4

  • Wykonanie pracy na kartce technicznej

  • Technika dowolna, płaska

  • Wykonanie indywidualne lub z rodzicami

Termin składania prac do świetlicy szkolnej upływa 10 grudnia 2018r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

Wychowawcy świetlicy

Praca świetlicy szkolnej

02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
Świetlica szkolna pracuje w godz. 8:00 – 16:00.  Rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w w/w dniu prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.

Zajęcia pozalekcyjne – wyjścia dzieci ze świetlicy

W związku z dużym zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi z Państwa strony, a co z tym się wiąże, licznymi wyjściami dzieci ze świetlicy szkolnej, prosimy o wypełnienie dokumentów uprawniających osoby do odebrania Państwa dzieci oraz Karty zajęć pozalekcyjnych.
 
Biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo dzieci warunkiem przekazania ucznia opiekunowi zajęć jest dokładne wypełnienie w/w dokumentów, które znajdują się w świetlicy szkolnej. Brak upoważnienia jest jednoznaczny z tym, iż dziecko pozostanie w świetlicy szkolnej.
 
Prosimy również o pomoc w dostarczeniu organizatorom zajęć pozalekcyjnych, 
Zasad współpracy z wychowawcami świetlicy przy Szkole Podstawowej w Komorowie (do pobrania ze świetlicy szkolnej), które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz pozwolą uniknąć dezorganizacji pracy świetlicy.

Zapisy dzieci do świetlicy

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2018 roku.

Zapisy uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się zapis uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełniona dokumentacja będzie stanowiła podstawę do uzyskania uprawnienia do korzystania z transportu organizowanego przez Gminę Michałowice.