Krystaliczny jodek ołowiu PbI2

2021-11-05

Otrzymany na kółku chemicznym.