Dokumenty

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać oraz w razie potrzeby wypełnić:
 
1. dokumenty regulujące pracę  świetlicy szkolnej:

https://www.zso.komorow.pl/szkola-podstawowa/swietlica/wazne-dokumenty  

 
2. dokumenty regulujące pracę szkoły w tym oddziałów 0
 
3. dokumenty regulujące dowóz dzieci autobusem szkolnym:
 
 
 
Elwira Padewska