Szlachetna Paczka 2018

Szlachetna Paczka 2018

Festyn rodzinny - film

Festyn - fotorelacja

Czas płynie – V Festyn Rodzinny

Rzeczywiście czas płynie. Za nami V Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Komorowie. Odbywał się on w aurze 95-lecia naszej „podstawówki”. Ale po kolei…

 

Słonko nie grzało, ale po deszczowym i chłodnym początku dnia przynajmniej nie padało. Goście dopisali, w ciastach się rozsmakowali. Atrakcji dla ducha (uczniowskie występy, stoiska książkowe, gry planszowe, pokazy naukowe) i ciała (gry sportowe, przejażdżki „kucykowe”, wyścigi „robotowe”, w bańkach mydlanych zamykanie oraz buziek i tatuaży malowanie) nie brakowało. Słowem ponownie się udało…

 

Ponadto odbyły się konkursy, w których dzieci swoimi zdolnościami plastyczno-literackimi się wykazywały. Nagrody konkursowe okazały się wspaniałe i dumą serca uczniów napełniały.

 

Zapraszamy wszystkich za rok! Też będzie fajnie!

 

Wielkie „dzięki” dla Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej, Wójta Gminy Michałowice i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Banku Spółdzielczego w Raszynie, pana Edwarda Kozłowskiego oraz Agnieszki i Piotra Paradowskich. Bez ich pomocy organizacja tej edycji festynu nie byłaby możliwa.

 

Daniel Wolborski

 

Autorzy zdjęć:

Mariusz Marcysiak

Gustaw Olędzki

 

Festyn - zbiórka pieniężna

W trakcie V Festynu Rodzinnego, który odbył się 23 września 2018 r., Komitet Społeczny "AKCJA-EDUKACJA" przeprowadził zbiórkę pieniężną.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki uzyskano kwotę 5881 złotych.
 
Daniel Wolborski
Członek Komitetu Społecznego "AKCJA-EDUKACJA"

Festyn

Szanowni Państwo !
 
Już dziś chciałbym Państwa zaprosić na V Festyn Rodzinny w naszej szkole. Odbędzie się on 23 września 2018 r., w godzinach 13.30-18.00. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, ofert współpracy prosimy o kontakt: 603677806 lub daniel.wolborski@gmail.com.
 
                                                                                           Daniel Wolborski
                                                                                               Koordynator
                                                                                          Zespołu ds. Promocji
                                                                                          Szkoły Podstawowej
 
 

95 lat Szkoły Podstawowej

W 2018 r. przypadają dziewięćdziesiąte piąte urodziny naszej szkoły. Chcemy, aby pamięć o tym wydarzeniu była widoczna. Dlatego też z inicjatywy Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej oraz dzięki zaangażowaniu pani Anny Kacprzak i pani Renaty Biłozór na głównej tablicy, w holu starego budynku szkoły podstawowej, zawisły prace uczniów przypominające o tym jubileuszu. W dalszej perspektywie pojawi się wystawa, na której zaprezentowane zostaną cenne pamiątki dotyczące dziejów naszej placówki. Natomiast zwieńczenie obchodów nastąpi w czasie V Festynu Rodzinnego, pod koniec września.

 Daniel Wolborski Koordynator  Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej

„DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI”

20 marca odbył się w naszej szkole kolejny „Dzień Otwartych Drzwi”. Licznie przybyli rodzice wraz z dziećmi mogli zwiedzić obydwa budynki szkoły podstawowej, zapoznać się z podejmowanymi w szkole działaniami (wystawa prezentująca koła zainteresowań, wolontariat, samorząd uczniowski), obejrzeć trening młodych adeptów piłki nożnej pod czujnym okiem pana Marka Perza oraz porozmawiać z kadrą pedagogiczną. Pomocą zwiedzającym służyli członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdający także przybyłym gościom pamiątkowe plakietki oraz pyszne „krówki”. Następnie rodzice udali się na spotkanie z dyrekcją, kierownikiem świetlicy szkolnej, pedagogiem i przyszłymi wychowawcami klas pierwszych. Całość wydarzenia zakończyły występy naszych uczniów (zespół muzyczny „Gradus ad Parnassum”, Grupa Teatralna „Kurtynka”, sekcja akrobatyczna UKS Komorów, uczestnicy Konkursu Piosenki Angielskiej). Zapraszamy za rok kolejnych chętnych, zainteresowanych naszą placówką.

 Daniel Wolborski Koordynator  Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej                                         

Szkoła dla rękodzieła

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej oraz Szkolne Koło Wolontariatu włączyły się w organizowaną przez Panią Renatę Sobczak "Szkołę dla Rękodzieła" poprzez pomoc w prowadzeniu warsztatów plastycznych i przygotowanie kawiarenki.
 

Daniel Wolborski

Fotorelacja z IV Festynu Rodzinnego

Zdjęcia: Agnieszka Różalska

„AKCJA - EDUKACJA”

W trakcie IV Festynu Rodzinnego, który odbył się 24 września 2017r., Komitet Społeczny „AKCJA - EDUKACJA” przeprowadził zbiórkę do puszek. W wyniku przeprowadzonej zbiorki Komitet Społeczny „AKCJA - EDUKACJA” uzyskał kwotę 7292,50 zł.

Edyta Pająk

Członek Komitetu Społecznego

„AKCJA - EDUKACJA”

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Państwo !

 

20 marca 2014 r., decyzją Rady Pedagogicznej, został powołany Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej. Składa się on z pięciu stałych przedstawicieli nauczycieli, wicedyrektora kierującego szkołą podstawową oraz z trzech stałych przedstawicieli Zarządu Rady Rodziców. Spośród przedstawicieli grona pedagogicznego wybierany jest koordynator, który kieruje pracami Zespołu.

W poprzednich latach stronę nauczycielską reprezentowali: Sylwia Dyrek, Ewa Głowala, Dorota Grzywaczewska, Anna Kasperska, Elwira Padewska, Renata Sobczak (koordynator w latach 2015-2017), Małgorzata Widera, Daniel Wolborski (koordynator w latach 2014-2015). 25 maja 2017 r. został powołany nowy skład Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej: Sylwia Dyrek, Ewa Głowala, Elwira Padewska, Małgorzata Wąsikowska, Daniel Wolborski (koordynator).

Celem powołania Zespołu jest promocja naszej szkoły. Odbywa się to poprzez organizowanie cyklicznych i pojedynczych wydarzeń, m.in. Festynu Rodzinnego (trzy edycje), „Szkoły dla Rękodzieła” (trzy edycje), „Dnia Otwartych Drzwi Szkoły Podstawowej” (trzy edycje), Dnia Patronki Szkoły, uruchomienie strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na IV Festyn Rodzinny, który odbędzie się 24 września 2017 r., w godzinach 13.30-18.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań, ofert współpracy prosimy o kontakt:

daniel.wolborski|gmail.com| |daniel.wolborski|gmail.com   603677806

 

Daniel Wolborski

Koordynator

Zespołu ds. Promocji

Szkoły Podstawowej

 

Festyn Rodzinny

Festyn Rodzinny

Daniel Wolborski